Hledat
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Poslední téma
» Připojení
Sun Feb 17, 2013 5:12 pm pro Gran

» Nemožno se připojit na Sferii (connection timed out)
Sat Feb 02, 2013 6:54 pm pro Novas

» Pád serveru
Fri Jun 08, 2012 1:56 pm pro Gran

» Dotaz
Fri Apr 13, 2012 11:04 pm pro Croden

» Sferie a Hráči (kdy tam jsme)
Tue Feb 28, 2012 11:12 am pro Eraentiel

» Rychlootazník
Thu Feb 23, 2012 12:49 pm pro Pipi_CZ

» Chléb nám vezdejší dej
Tue Feb 21, 2012 8:36 am pro jeronymo

» Teleportace
Wed Feb 08, 2012 8:38 am pro Legition

» Zabil mě vlastní zvířecí společník
Sun Feb 05, 2012 9:20 pm pro Eurius

» Čeho si mohou lidé v poslední době všimnout?
Sun Feb 05, 2012 8:48 am pro Ragmon

» Výdělek
Wed Feb 01, 2012 2:11 pm pro Ragmon

» Problém s první lokace
Tue Jan 31, 2012 2:36 pm pro Srubak

» Povolání
Sun Jan 29, 2012 8:31 am pro Legition

» Nejde vařit medovina
Sun Jan 29, 2012 8:28 am pro Legition

» Oblečení
Fri Jan 27, 2012 12:46 pm pro Sarky

» Novinky a změny
Thu Jan 26, 2012 2:07 pm pro Legition

» Nové zajímavé hry
Tue Jan 24, 2012 12:58 pm pro Croden

» Omluvy
Tue Jan 24, 2012 10:57 am pro Srubak

» Rychlé chybky
Sun Jan 22, 2012 10:50 pm pro Eraentiel

» Jméno
Sat Jan 14, 2012 7:59 pm pro Legition

Affiliates
free forum


Pravidla a podmínky hraní na SF

Goto down

Pravidla a podmínky hraní na SF

Příspěvek pro Gran za Fri Sep 10, 2010 12:38 am

1. Obecně o hraní na Sferii

1. 1. Majitelé a provozovatelé serveru nenesou zodpovědnost za případné ilegální chování hráčů související se Sferií, jako je například tvorba a užívání ilegálních kopií Neverwinter Nights, užívání jinou než legální cestou nabitých CD-klíčů a podobně.

1. 2. Majitelé a provozovatelé serveru nenesou zodpovědnost za obsah vytvořený hráči, tj. za případný nevhodný jazyk, násilí či jiný do osmnácti let nepřístupný obsah. V případě, že se hráč mladší 18 let se svojí postavou dostane do scény připomínající např. pornografii, je povinnen se okamžitě odpojit ze serveru či alespoň opustit se svojí postavou tuto pro něj závadnou pozici.

1. 3. Je zakázáno zneužívat nedostatků NWN i modulu Sferie, tedy tzv. bugů. Hráči jsou povinni tyto chyby hlásit týmu SF.

1. 4. Je zakázáno používat skrytá makra, cheaty, hacky apod. k dosažení výhody pro kteroukoliv z postav na serveru.

1. 5. Hráči jsou povinni znát pravidla hraní na serveru Sferie, stejně jako všechny informace uvedené jako potřebné pro hru, tj. sekce "Informace o světě" a "Důležité informace" zde na fórech. Jsou povinni se informacemi řídit, brát je v úvahu při tvorbě postavy - a také je očekáváno, že budou hrát RP.

1. 6. Sferie je neplacenný soukromý server, hraní na něm je tedy výsadou a nikoliv právem. Majitel serveru si vyhrazuje právo komukoliv znemožnit přístup na server a to i bez udání důvodu.

1. 7. Tato pravidla jsou závazná pro všechny hráče Sferie. Porušování pravidel povede k postihům ze strany adminů a může skončit až banem, tj. omezením přístupu na server.

2. Jednání s adminy

2. 1. Adminy jsou myšleni všichni členové Týmu SF, tj. všechna DM, DS, WB a další.

2. 2. Hráč je povinnen na serveru uposlechnout instrukcí admina a respektovat jeho rozhodnutí. V případě nesouhlasu se může později vyjádřit zde na fórech - a samozřejmě v mezích slušnosti.

2. 3. Pokud hráč od admina něco požaduje, musí použít místní soukromou zprávu (PM). Je možné se pokusit admina zkontaktovat i jinou cestou, ovšem neustálé zahlcování komunikačních kanálů admina může vést i k omezení přístupu na server.

2. 4. I admin má právo hrát na serveru s vlastní hráčskou postavou (PC). Nesmí ji ale ze své pozice nijak zvýhodňovat.

2. 5. Hráč může adminy o cokoliv požádat, ale není poviností adminů mu vyhovět. Pokud nebude hráči vyhověno, musí toto rozhodnutí respektovat - a to se týká i případných náhrad škod způsobených bugem modulu, hry apod.

3. Jednání s ostatními hráči

3. 1. Na fórech i ve hře se chováme slušně - neslušné chování může vést až k banu. Výjimkou jsou sprostá slova řečená postavou (tj. IC vulgarismy sloužíci k lepšímu dokreslení atmosféry), bude-li jich ale přemíra, může hráč dostat od adminů varování: neomezí-li poté slovník své postavy, může toto chování vést k banu.

3. 2. Hráč si může postěžovat, hráč může kritizovat, hráč může vznášet námitky, ale vždy se musí chovat slušně, jinak jeho stížnosti nebudou brány v úvahu. Urážení, hanění a osočování nikam nevede, leda tak k banu.

3. 3. Je zakázáno na fórech publikovat obsah, který je v rozporu s provozními podmínkami hostingové společnosti, jako je např. pornografie, nelegální software apod.

4. Jméno účtu a postavy

4. 1. Pokud bude název hráčského účtu vulgární či jiným způsobem nevhodný (např. rasistický), bude zabanován.

4. 2. Jméno postavy musí pasovat do světa Sferie. Pokud bude jméno postavy sprosté, rasistické, nesmyslné či jiným způsobem nevyhovující, může dojít ke smazání postavy či dokonce banu.

4. 3. Na hráčském účtu se nesmí nacházet více postav stejného jména. Je také neslušné založit si postavu se jménem, o kterém coby hráč víte, že už se ve hře nachází.

4. 4. Jméno postavy musí splňovat veškeré parametry "jména", tj. nesmí být čistě obecné (třeba "Rytíř"), i když může být obecný pojem použit ve jméně coby přízvisko. Doporučuje se používat jméno i příjmení a nedoporučuje se používat jména z filmu, literatury, jiných her, z reálného světa apod.

4. 5. Je zakázáno používat pro svůj účet či postavy jména a přezdívky Týmu SF (výjimkou je, když někdo z Týmu SF použije své vlastní jméno, pochopitelně xD), stejně tak se nedoporučuje své postavy pojmenovávat podle přezdívek jiných hráčů.

5. Tvorba postavy

5. 1. Původ a povaha postavy nesmí být v rozporu se zákonitostmi světa. V případě nejistoty (např. budete-li mít nějaký zajímavý nápad) se můžete kdykoliv zeptat adminů.

5. 2. Sepsání charakteru a životopisu postavy a jeho odeslání adminům může, ale nemusí vést k bonusům ve hře (adminé rozhodnou na základě kvality zaslaného textu).

6. Hra

6. 1. Je zakázán metagame, tj. zneužívání OOC informací k IC účelům.

Následující body byly převzaty z pravidel serveru Equilibrie (kromě 6. 11).

6. 2. Hráči v rámci hry nesmí zasahovat do hry OOC informacemi, pakliže to není nezbytně nutné. Zejména se jedná o informace o statistikách postavy, levelech, a ostatní informace dostupné pouze osobě hráče a nikoliv postavě. Pakliže potřebujete nezbytně sdělit takovouáto informaci, tak ji musíte uvodit znaky "//".

6. 3. Je zakázáno opakované zasílání TELL zpráv, pakliže druhá strana nereaguje. Používání OOC kanálů (TELL, ICQ, IM, Ventrilo aj..) pro sdělování IC informací je přísně zakázáno. Nekažte hru sobě ani druhým. Výmluvy typu "vždyť to nikdo neviděl" nejsou omluvou. Používání OOC kanálů pro OOC komunikaci během hry není doporučeno.

6. 4. Je přísně zakázán přenos předmětů či zlata mezi dvěma postavami jednoho hráče a to ani přes prostředníka. Taktéž je přísně zakázáno vytváření postav pouze za účelem skladování předmětů (chodící perzistentní truhly).

6. 5. Při smrti postavy a po jejím návratu do života Znovuzrozením je NUTNÉ hrát ztrátu paměti údálostí před vlastní smrtí. Postava si nepamatuje, co se stalo, a co vedlo k její smrti.

6. 6. Odlogování se ze hry za účelem vyhnutí se postihům je chápáno jako závažné porušení pravidel. Zejména se jedná o odlogování se pro vyhnutí se smrti, obnovení kouzel či snahu o obejití systémů hry.

6. 7. PvP neboli útok na postavu jiného hráče bez IC důvodu je přísně zakázáno. Oproti tomu pro CvC nejsou omezení.

6. 8. CvC souboj musí vždy útočník začít přepnutím na Odpor (Dislike) vůči postavě, na kterou útočí, v tabulce Seznam hráčů. Toto přepnutí musí provést těsně před vlastním útokem a postava, která je terčem útoku, nesmí na tuto OOC informaci nijak reagovat. Dodatek: Neplatí v případě útoku na hráčskou postavu nepřátelské frakce.

6. 9. Při odpojení v CvC souboji či pronásledování je druhá strana povinna počkat zhruba 5 min, zdali se nejedná o výpadek připojení nebo problémy na klientské straně odlogovaného. Pakliže se ani po této lhůtě hráč znovu nenaloguje, ani dodatečně neprokáže, že se jednalo o technické problémy, je toto odlogování považováno za porušení pravidel.

6. 10. Nejste-li si jisti čímkoli ohledně CvC (např. nerozumíte těmto pravidlům), konzultujte jakékoli napadení jiné postavy s DM.

6. 11. Pokud budete mít pocit, že vás někdo zabil pomocí bugu či nějakým hráčský-nečestným způsobem, nebojte se tuto skutečnost oznámit adminům, kteří záležitost prozkoumají. Převážně se ale budou zajímat jen o CvC konflikty, tj. vraždy (zabití v rámci jedné frakce).

6. 12. Permanentní smrt postavy je vždy na rozhodnutí hráče. Rozhodne o ní chováním postavy, která se při smrti dostane do Podsvětí. Ovšem zvažte, zda permanentní smrt je vhodná a spíše svět nepoškodí. Bohové umožňují reinkarnaci, a tato skutečnost se obecně ví. Návrat do Cindie je tak IC ošetřen. Smrt na Sferii není tolik ultimátní jako na jiných světech a to i pro prostý lid.

6. 13. Hráč nesmí zneužít nepřítomnosti DM ve hře. Veškeré akce postavy musí být v souladu s prostředím, zejména s očekávatelnou reakcí všech NPC. Např. ve městech na veřejných prostranstvích by v případě pokusu o vraždu velmi pravděpodobně reagovali stráže. Takový čin bez přítomnosti DM je zneužitím systému a porušením pravidel. Sporné situace vyhodnotí vždy DM na základě popisu události zúčastněných hráčů. Pakliže pro váš příběh je třeba vytvořit situaci jenž by bez přítomnosti DM nemohla z tohoto důvodu vzniknout, kontaktujte s vaším návrhem některé DM - to váš návrh posoudí a pokud ho shledá přijatelným a pro svět přínosným jistě vám vyhoví (např. pokus o osvobození jiné postavy z vězení atd..). Vždy je ovšem nutné do jisté míry zachovávat statut quo neboť díky mechanice hry není možné příliš často a radikálně měnit svět (např. nelze zabít nezbytné NPC či trvale vypálit vesnici či město atd..).

6. 14. Mučení postav či erotické scény jsou možné pouze po OOC souhlasu druhé strany (souhlasu hráče dané postavy). V případě erotických scén je nutné, aby všichni hráči zúčastněných postav byli zletilí. Dodatek: Bez ohledu na to, zda mají či nemají v inventáři tzv. Žezlo lásky.

6. 15. Je zakázáno vyhazovat nepotřebné věci bez dobrého IC důvodu na zem. Tyto předměty zbytečně zatěžují server. Čeho se postava potřebuje zbavit, musí donést do nejbližší civilizace a spálit ve všudy přítomných koších na odpadky, nebo zakopat pod zem.

6. 16. Systém a grafika je pro hru prioritní pokud není řečeno jinak, nebo se nejedná o bug. Trvání na dosažení výsledku jenž lze dosáhnout systémově je nežádoucí obcházení systému. Např. sražení či okrádání ve hvězdičkách. Hráč nesmí po jiném hráči vyžadovat řešení jakékoli situace kostkou nebo sám obtěžovat hru častým používáním OOC kostky, domluva mezi hráči možná je.


Naposledy upravil Gran dne Tue Oct 26, 2010 11:44 pm, celkově upraveno 1 krát

_________________
what the-
avatar
Gran

Počet příspěvků : 873
Den registrace : 19. 10. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Pravidla a podmínky hraní na SF

Příspěvek pro Croden za Fri Sep 17, 2010 4:36 pm

Stručně:
Hraj RP, nechovej se jako kokot a vše bude v pořádku. :-)

_________________
Jo, já vím, že to čteš.
avatar
Croden

Počet příspěvků : 1309
Den registrace : 04. 10. 08

Zobrazit informace o autorovi http://sferie.wz.cz

Návrat nahoru Goto down

Re: Pravidla a podmínky hraní na SF

Příspěvek pro Legition za Wed Jan 04, 2012 1:23 am

Je přísně zakázáno využívat system perzistentních truhel pro přehazování itemu mezi postavami stejného Acc. Tato činost je monitorováná scriptem a taková to činost bude přísně trestáná. Pokud se tu tato činost i přes toto pravidlo rozšíří, vrátí se perzistetní truhlice do stavu RP hůře použitelného, ale proti podvodům více bezpečného.
avatar
Legition

Počet příspěvků : 185
Věk : 25
Den registrace : 28. 10. 10

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Pravidla a podmínky hraní na SF

Příspěvek pro Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru